«

»

Wrz 25

WAŻNY KOMUNIKAT

Z przyczyn od nas nie zależnych przerwa w zajęciach tai chi potrwa do 14. 10.2019 r .