«

»

Lip 29

WARSZTATY DLA SENIORA

Wyjazd na trzydniowe  warsztaty dla seniora do Ustronia 12 osób .w dniach 08-10 sierpień 2021 r.Warunk:osoby które w ubiegłym roku nie korzystały z wyjazdowych szkoleń oraz   obecnie ze szkoleń stacjonarnych  i mają   uregulowane  na bieżąco czesne .Wszystkie darmowe szkolenia jakie w tej chwili są prowadzone na UTW są dofinansowane ze  środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych projekt AKTYWNI +

Zapisy w biurze Zarządu lub telefonicznie nr 602 873 779, 889411014 do dnia  4 lipca 2021 r. Decyduje kolejność zgłoszeń .